Recent Posts

Archives

Topics


« | Main | »

Pengurus ASPAPI DIY

By aspapi | May 17, 2014

Telah dilantik kepengurusan ASPAPI Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 Mei 2014 di gedung Percetakan Elangga Gedong Kuning Yogyakarta, dengan ketua terpilih Drs. Supriyadi. Adapun susunan pengurus tersebut adalah sebagai berikut: Susunan Pengurus Daerah ASPAPI DIY.

SUSUNAN PENGURUS ASPAPI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERIODE TAHUN: 2014 – 2018

Ketua                                       : Drs. Supriyadi  (SMK Muh. Berbah, Sleman)

Wakil Ketua I                       : Drs. Joko Kumoro M.Si. (Fak. Ekonomi UNY)

Wakil Ketua 2                       : Dra. Murwani Rahayu  (Univ. Atmajaya, Yogyakarta)

Sekretaris                              : Dra. Th. Sri Sukarsih      (SMK N 7 Yogyakarta)

Wkl. Sekretaris 1                 : Dr. Suranto M.Pd, M.Si.              (Fak. Ekonomi UNY)

Wkl. Sekretaris 2                :  Dra.Eny Pujiasri                              (SMK N 1 Tempel)

Bendahara 1                         : Dra. Endang Puji Kartini               (SMK Bopkri 1 Yogyakarta)

Bendahara 2                         : Sri Edi Budiningsih, S.Pd              (SMK N I Wonosari)

Biro :

Organisasi

1. Drs. Sudibyo                (SMK N 1 Depok)

2. Drs. Ponidi M. Pd.      (Dinas Dikpora DIY)

Humas

1. Dra. Ratna Trisiyani    (SMK N I Bantul)

2. Dra. Nurmiyati             (SMK N I Pengasih)

3. Tuginem S.Pd               (SMK N I Yogyakarta)

4. Drs. Mujiyanto             (Poltek Muh. Magelang)

Litbang

1. Barmawi Umar, S.Pd.               (SMK N I Godean)

2. Drs. Sutirman, M.Pd.                                (Fak. Ekonomi UNY)

Diklat

1. Muslikah Dwi Hartanti, S.IP.(Fak. Ekonomi UNY)

2. Drs. Cahyo Wibowo M.M.     (SMK N 1 Seyegan)

3. Drs. Suseno                                 (Universitas Ahmad Dahlan, Yk.)

4.Dra. Catur Retno Wigati           (Dinas Pendidikan Kab. Bantul.)

Sekretariat

1.Sekti Jatmiko S.Pd                     (Fak. Ilmu Sosial UNY)

2.Isti Kistianingsih, S.Pd               (Fak. Ekonomi UNY)

Topics: Pengumuman | No Comments »

Comments